Briefadres aanvragen

Wanneer u geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, kunt u zich inschrijven op een briefadres (postadres). Dit is een adres waar de overheid iemand zonder woonadres kan bereiken. Een briefadres mag geen postbusnummer zijn.

Werkwijze

De gemeente bepaalt of u voor een briefadres in aanmerking komt. U kunt daarvoor een afspraak maken via (0599) 631 631, of langskomen tijdens de openingstijden van burgerzaken. Maak van tevoren wel een afspraak door te bellen naar (0599) 631 631.

Voorwaarden

Wie mogen briefadresgever zijn?

De briefadresgever kan een persoon of een instelling zijn.

  • De persoon is hoofdbewoner van het adres dat u als briefadres opgeeft en moet hiervoor toestemming geven.
  • Maatschappelijke opvang kan een instelling zijn. De instelling moet door de gemeente wel zijn aangegeven als briefadresgever.

U komt in aanmerking voor een briefadres als:

  • U niet (langer) beschikt over een woonadres.
  • U verblijft in een instelling voor gezondheidszorg (bijvoorbeeld verpleeghuis).
  • U verblijft in een instelling van kinderbescherming.
  • U verblijft in een penitentiaire instelling (gevangenis / huis van bewaring)

Meenemen

  • Uw identiteitsbewijs.
  • Een ondertekende schriftelijke toestemming van de briefadresgever.
  • Een kopie van het identiteitsbewijs van de briefadresgever.