Voortijdig schoolverlaten

Voortijdig schoolverlaten betekent vaak: geen diploma, geen startkwalificatie, werkloosheid en bijstand. Alle reden dus om voortijdig schoolverlaters te begeleiden en te coachen. Daarom is er de 'sluitende aanpak jongeren'. Het doel hiervan is dat alle jongeren tot 27 jaar een startkwalificatie hebben én een baan. Een startkwalificatie is een diploma op het niveau van HAVO, VWO en/of MBO niveau 2.

Werkwijze

De sluitende aanpak jongeren richt zich op jongeren die de school voortijdig dreigen te verlaten of hebben verlaten. De activiteiten zijn gericht op uitstroom. Dit bereiken we met de volgende werkwijzen:

  • Het behalen van een startkwalificatie (weer naar school)
  • Als dat niet kan: zoeken naar een leerwerksituatie
  • Als derde optie: zorginstanties inschakelen om te werken aan factoren die een startkwalificatie in de weg staan
  • Als het niet lukt de jongere terug te krijgen naar het onderwijs: een baan vinden voor de jongere. Ook door te werken kan een jongere een startkwalificatie behalen, door middel van een EVC-traject (Eerder Verworven Competenties). Want door te werken ontwikkel je je eigen vaardigheden ook.

Elke voortijdig schoolverlater krijgt een maatwerktraject. Dat richt zich bijvoorbeeld op het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Of op het tijdelijk financieren van de reiskosten als die niet door andere regelingen kunnen worden gedekt.

Samenwerkende partijen

Verschillende organisaties werken samen om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan:

  • Scholen in de gemeente Stadskanaal: De scholen kunnen leerwerk- of opleidingstrajecten begeleiden.
  • Gemeente: Een voortijdig schoolverlater zonder werk kan voor een aanvraag voor een uitkering bij de gemeente terecht komen.
  • Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie (RMC): In onze regio staat het RMC in Veendam. Voortijdig schoolverlaters worden vanaf 12 jaar geregistreerd bij het RMC. Gemeente Stadskanaal heeft een meldplicht naar het RMC in Veendam, de trajectbegeleiding doet gemeente Stadskanaal zelf.
  • Gemeente Stadskanaal: Voor de niet leerplichtige schoolverlater heeft de gemeente Stadskanaal iemand in dienst die deze jongeren, zonder startkwalificatie en uitkering, begeleidt.

Coördinator

De gemeente heeft een coördinator voor de sluitende aanpak jongeren. De coördinator registreert voortijdig schoolverlaters, verwijst ze door en blijft ze volgen tot ze uitstromen. Doordat we alle jongeren goed volgen krijgen we een goed beeld van het aantal voortijdig schoolverlaters en hun problematiek.