Meldcode

Deze meldcode is voor medewerkers in dienst van de gemeente. Met een gestandaardiseerde werkwijzer kunnen zij een melding te doen (bij vermoeden) van huiselijke geweld en/of kindermishandeling. Door de aanpassingen in de Wet huiselijk geweld en kindermishandeling is een nieuwe versie opgesteld. Deze is vanaf 1 mei 2019 van kracht.

Bestand: 'Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gemeente Stadskanaal'