Welstandscommissie

Als u wilt gaan (ver)bouwen, moet uw bouwwerk (blijven) voldoen aan de welstandseisen die de gemeente heeft gesteld. Daarom heeft de raad een Welstandsnota vastgesteld. De onafhankelijke welstandscommissie toetst de kwaliteit van de aanvraag van een omgevingsvergunning en geeft advies.

Een welstandsadvies is een advies over het uiterlijk van een bouwwerk op zichzelf en in relatie met de omgeving. Een welstandsadvies wordt door of namens burgemeester en wethouders aangevraagd. De kosten hiervan zijn onderdeel van de omgevingsvergunningsprocedure, hiervoor worden leges in rekening gebracht.

U kunt voordat u gaat (ver)bouwen contact met ons opnemen via (0599) 631 631. U legt uw situatie uit, en op basis daarvan bepalen wij of vooroverleg en een schetsplan nodig zijn. Door het voeren van vooroverleg is de kans dat uw omgevingsvergunning uiteindelijk wordt verleend een stuk groter. Bovendien kunnen op deze manier onnodige kosten worden voorkomen.

Stichting Libau

De werkzaamheden van de welstandscommissie zijn opgedragen aan Stichting Libau. Deze organisatie doet dit werk voor alle gemeenten in de provincie Groningen.

Adres: Hoge der A 5, 9712 AC Groningen

Telefoon: (050) 312 65 45

E-mail: info@libau.nl

Welstandsnormen

Inwoners die een bouwaanvraag willen indienen, kunnen met de rayonarchitect over hun bouwplan spreken. U kunt hiervoor een afspraak maken via (0599) 631 631.