Starterslening

Met de Starterslening overbrugt u het verschil tussen de prijs van uw eerste huis en het bedrag dat u bij de bank kunt lenen en:

  • is uw eerste koopwoning toch haalbaar;
  • heeft u de eerste 3 jaar geen maandlasten;
  • is er een betrouwbaar vangnet dankzij NHG (National Hypotheek Garantie).

Werkwijze

De Starterslening bestaat uit twee delen:

  1. Een leningdeel dat annuïtair wordt afgelost: de Starterslening.
  2. Een leningdeel dat oploopt: de Combinatielening.

Voor beide delen heeft u de eerste 3 jaar geen maandlasten.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de Starterslening?

De gemeente Stadskanaal verstrekt Startersleningen zolang er voldoende budget beschikbaar is. U kunt een afwijzing ontvangen als er niet voldoende budget meer beschikbaar is. De raad van de gemeente Stadskanaal beslist of er nieuw budget beschikbaar wordt gesteld.

De starterslening wordt in opdracht van de gemeente door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) verstrekt. Op de website van SVn vindt u meer informatie en een rekenhulp. Zo weet u of u in aanmerking komt en wat de maximale hoogte van de lening is. Bekijk ook de video van het SVn voor informatie over de starterslening.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor een starterslening zijn:

  1. U koopt voor het eerst een eigen woning.
  2. De maximale verwervingskosten zijn € 250.000,00.
  3. Het gaat om een bestaande koopwoningen of een door ons college geselecteerd nieuwbouwproject.
  4. Maximale lening bedraagt € 30.000,00.