Riool

De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen en afvoeren van afvalwater. Woningen en andere gebouwen hebben daarvoor een aansluiting op het gemeentelijk riool. 

Aanvraag (nieuwe) rioolaansluiting

Bij nieuwbouw van een woning moet u bij de gemeente een aanvraag doen om aangesloten te worden op het gemeentelijke riool. De gemeente kan u informeren op welke gemeentelijke riolering u moet aansluiten.

De gemeente legt een rioolaansluiting aan vanaf het hoofdriool tot de kadastrale erfgrens van het perceel. Voor de aanleg van de rioolaansluiting maakt de gemeente een offerte. Na betaling legt de gemeentelijke aannemer de aansluiting(en) aan.

Riool verstopt

Onderzoek waar de verstopping zit. De verstopping kan op eigen of gemeentelijk terrein zitten. Zit de verstopping op eigen terrein? Dan moet u de kosten zelf betalen. Om erachter te komen of de verstopping zich op uw eigen terrein bevindt moet u naar het erfscheidingsputje kijken. Staat er water in het erfscheidingsputje? Dan bevindt de verstopping zich op gemeentelijk terrein. Staat er geen water in, dan bevindt de verstopping zich op uw eigen terrein. Het erfscheidingsputje zit meestal op de erfscheidingsgrens. U kunt in de gemeentelijke online database zoeken naar de exacte locatie van uw erfscheidingsputje.

Kunt u deze niet vinden in de database, wilt u dan een e-mail sturen naar gemeente@stadskanaal.nl .

  • Bevindt de verstopping zich in het gemeentelijke riool? Maak dan een melding in Fixi.
  • Erfafscheidingsputje niet in database? Meld dat dan bij de gemeente via 0599 631631