Huisnummer aanvragen

De gemeente is verantwoordelijk voor het toekennen, wijzigen en intrekken van huisnummers aan onroerende zaken en vastgoedobjecten.

In de volgende gevallen kunt u een huisnummer aanvragen:

  • U bent eigenaar van een vastgoedobject zonder huisnummer.
  • U bent eigenaar van een vastgoedobject met één huisnummer maar dit vastgoedobject bestaat uit zelfstandige delen.

In de volgende gevallen kent de gemeente een huisnummer toe:

  • Nieuwbouw
  • Splitsing of samenvoeging van een gebouw of bij hernummering

Hoe werkt het

U stuurt een brief naar gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. U kunt ook of een e-mail sturen naar gemeente@stadskanaal.nl. Vermeld de volgende gegevens:

  • Naam en adres van de aanvrager
  • Omschrijving en identificatie van het te nummeren object
  • Kadastrale aanduiding van het te nummeren object
  • Reden waarom een huisnummer wordt aangevraagd
  • Situatietekening waarop het te nummeren object duidelijk staat aangegeven

Bij nieuwbouw of splitsing/samenvoeging heeft u altijd een omgevingsvergunning nodig. De toekenning van een huisnummer is gekoppeld aan uw omgevingsvergunning.

De gemeente beoordeelt uw aanvraag zodra wij deze hebben ontvangen. U ontvangt binnen zes weken bericht van ons over het goedkeuren of afwijzen van uw aanvraag.