Gemeentefonds

Gemeenten zijn voor hun inkomsten voor een groot deel afhankelijk van uitkeringen uit het gemeentefonds van de Rijksoverheid. De overheid berekent het bedrag per gemeente uit. Voor Stadskanaal geldt dat ruim 80% van het totale budget van 125,1 miljoen via het Rijk binnenkomt. Gemeenten mogen zelf weten hoe en waarvoor ze dit geld besteden. Dus hoeveel geld er bijvoorbeeld wordt besteed aan onderhoud van de inrichting van de openbare ruimte zoals wegen en groen, aan onderwijs, aan sportvoorzieningen, aan inkomensvoorzieningen en minimabeleid, aan cultuur.

Veranderingen gemeentefonds

De overheid is bezig met een nieuwe verdeling van dit gemeentefonds vanaf 2023. Het definitieve financiƫle effect wordt in de loop van 2022 verwacht.