Klaas Sloots

Klaas Sloots is burgemeester van de gemeente Stadskanaal vanaf 20 januari 2021.

Wettelijke taken burgemeester

De burgemeester heeft een aantal wettelijke taken:

 • Voorzitter van de raad
 • Voorzitter van het college
 • Voorzitter van het centrale stembureau van de gemeente
 • Openbare orde en veiligheid

Portefeuille

 • Bestuur en (regionale) samenwerking: bestuurlijke coördinatie, coördinatie versterking lokale democratie, (regionale) bestuurlijke samenwerking, strategische toekomstagenda (oost-)Groningen, stedenband, kabinetszaken en representatie, communicatie en persrelaties, burgerzaken
 • Integrale veiligheid: integraal veiligheidsbeleid, openbare orde en veiligheid, integriteitsbeleid, ondermijning, rampenbestrijding en crisismanagement, politie, brandweer, HALT
 • Economie: economisch beleid, bedrijventerreinen, agenda voor de Veenkoloniën, internationale economische contacten, spoorverbinding Veendam-Stadskanaal / Nedersaksenlijn / Transferium / Innovatiehub / Mercurius Business Park, agrarische zaken
 • Organisatie en Dienstverlening: doorontwikkeling dienstverlening, organisatieontwikkeling en HRM-beleid, informatisering beleid, informatiebeveiliging, juridische zaken en rechtsbescherming

Overlegstructuren en commissies

 • VGG-commissies Bestuurlijke Zaken en Economische Zaken
 • AB Wedeka
 • Veiligheidsregio Groningen
 • Regionaal Bestuurlijk Politieoverleg Noord-Nederland
 • Agenda voor de Veenkoloniën
 • Portefeuilleoverleg EZ Oost-Groningen
 • Eems Dollard Regio
 • Stuurgroep RegioDeal Oost-Groningen
 • Bestuurlijk overleg Strategische Toekomst Agenda Groningen
 • Bestuurlijk overleg LTO Noord

Nevenfuncties

 • Lid maatschappelijke adviesraad AVEBE (onbezoldigd)
 • Voorzitter raad van toezicht stichting Stadkamer Zwolle (bibliotheek) (onbezoldigd)
 • Lid landelijke commissie integriteit GroenLinks (onbezoldigd)