Organisatiestructuur

De organisatie van de gemeente Stadskanaal bestaat uit één directeur en drie afdelingen. De gemeentelijke organisatie heeft ongeveer 270 medewerkers.

Directie

Gert-Jan van der Zanden is algemeen directeur, voorzitter van het managementteam en gemeentesecretaris.

Afdelingen

De gemeente Stadskanaal heeft drie afdelingen. Aan het hoofd van elke afdeling staat een manager. De managers vormen gezamenlijk met de Algemeen Directeur het Managementteam (MT). De afdelingen bestaan weer uit een aantal teams met aan het hoofd een teamleider. 

 Afdeling Dienstverlening (DVL) 

De afdeling Dienstverlening richt zich op de inwoners van de gemeente en de interne bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie. Onder de afdeling vallen de volgende teams: 

 • Klant Contact Centrum (KCC);  
 • Team Informatievoorziening (IV);  
 • Team Bestuur, Personeel en Organisatie (BPO); 
 • Team Financiën en Control (FC); 
 • Team Communicatie en Juridische Zaken (CJZ). 

 Afdeling Maatschappelijke Zaken (MZ) 

De afdeling Maatschappelijke Zaken gaat over de zorg en ondersteuning van onze inwoners. We noemen dit ook wel het Sociaal Domein. Onder de afdeling vallen de volgende teams: 

 • Team Beleid;  
 • Team Werk;  
 • Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid (CJGV); 
 • Team Inkomen; 
 • Team Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). 

 Afdeling Ruimtelijke Ordening en Beheer (ROB) 

De afdeling ROB gaat over onze fysieke leefomgeving. Denk hierbij aan gebouwen, wegen, economie, toerisme en de groenvoorziening in onze gemeente. Onder de afdeling vallen de volgende teams: 

 • Team Beleid;  
 • Team Beheer en Infra (B&I); 
 • Team Bouw-milieu, Belasting en Geo-informatie (BBG).