Organisatiestructuur

De organisatie van de gemeente Stadskanaal bestaat uit één directeur en drie afdelingen. De gemeentelijke organisatie heeft ongeveer 250 medewerkers.

Directie

Gert-Jan van der Zanden is algemeen directeur en voorzitter van het managementteam en gemeentesecretaris.

Afdelingen

De gemeente Stadskanaal heeft drie afdelingen die weer bestaan uit een aantal teams:

  • Afdeling dienstverlening: klant contact centrum (KCC); informatievoorziening; informatie- en communicatietechnologie (ICT); bestuur, personeel en organisatie; financiën en control; communicatie en juridische zaken
  • Afdeling maatschappelijke zaken: beleid; werk; centrum voor jeugd en gezin (CJGV); inkomen; wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
  • Afdeling ruimtelijke ontwikkeling en beheer: beleid; beheer en infrastructuur; belastingen en geo-informatie