Inkoop en aanbesteden

Het doel van inkopen en aanbesteden is het verkrijgen van een zo goed mogelijk product tegen een zo laag mogelijke prijs. En dit allemaal met zo weinig mogelijk risico's. De gemeente heeft niet voor niets inkoopbeleid vastgesteld. Wij willen als overheid zo zuinig en bewust mogelijk omgaan met gemeenschapsgeld. Hoe dit allemaal is geregeld staat beschreven in ons inkoopbeleid.

Prijs, integriteit en transparantie

Prijs is niet de enige reden voor inkoopbeleid. De gemeente wil ook een integere en betrouwbare opdrachtgever zijn die leveranciers eerlijke en gelijke kansen biedt. Het inkoopbeleid geeft dus ook spelregels voor ambtenaren die producten of diensten afnemen.