Jaarstukken

Het jaarverslag en de jaarrekening vormen samen de jaarstukken.

Jaarverslag

Het jaarverslag richt zich op de realisatie van de plannen en activiteiten die in de beleidsbegroting staan. Het jaarverslag beantwoordt de volgende drie vragen:

  • Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt?
  • Wat zouden we daarvoor doen en wat hebben we gedaan?
  • Wat mocht dat kosten en wat heeft het gekost?

In het jaarverslag wordt inzichtelijk gemaakt wat er is terechtgekomen van de voornemens, richtlijnen en activiteiten uit de beleidsbegroting.

Jaarrekening

De jaarrekening is de financiële jaarafsluiting. De jaarrekening laat zien wat er in werkelijkheid van de begrote bedragen terecht is gekomen. Is er een tekort of een overschot? En waar komt dit vandaan? Als er belangrijke verschillen zijn met de financiële begroting, dan moet het college daarover een toelichting geven.

Met de jaarrekening legt het college verantwoording af aan de raad. Hierdoor kan de raad zijn controlerende taak vervullen.

Overzicht jaarstukken