Collegevergaderingen

Tijdens de collegevergaderingen bespreekt het college voorstellen die zijn voorbereid door de ambtenaren van de gemeente. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. Wekelijks neemt het college besluiten, die wel openbaar worden gemaakt.

Openbare besluitenlijsten

De besluitenlijsten met daarin de genomen besluiten kunt u hieronder inzien.