Collegeprogramma

Het collegeprogramma 2022-2026 is na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 gemaakt. Het programma heeft als titel 'Onze toekomst is al begonnen'.

In het collegeprogramma staat hoe het nieuwe college de betrokkenheid van inwoners wil vergroten bij het bestuur van de gemeente. Het college, met daarin ChristenUnie, Lokaal Betrokken, PvdA en VVD, wil zichtbaar zijn in dorpen en wijken. Het college staat de komende jaren ook voor een paar grote uitdagingen. Zo zijn er bijvoorbeeld steeds meer taken die de gemeente voor de Rijksoverheid uitvoert, maar waarvoor weinig geld beschikbaar wordt gesteld. In combinatie met de nog kwetsbare financiƫle positie van de gemeente zullen er scherpe keuzes gemaakt moeten worden.

De grote opgaven van nu en voor de toekomst zijn onder andere de energietransitie en het zorgen voor voldoende betaalbare woonruimte en voorzieningen. Daarnaast zal de gemeente blijven investeren in gezondheid van inwoners, goed onderwijs en een stevige arbeidsmarkt. Samenwerking zal hierin een belangrijke rol spelen, met inwoners, met buurgemeenten, met de provincie en met andere organisaties.