AZC Musselkanaal

Al sinds de jaren negentig staat er een azc in Musselkanaal. In 2019 ging het dicht, maar werd in september 2020 heropend. De locatie wordt ingezet voor asielzoekers die als kansrijk worden gezien. Alle afspraken hierover zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst die op 26 augustus 2020 is ondertekend. Deze bestuursovereenkomst was voor minimaal drie jaar geldig. Het gemeentebestuur heeft besloten dat het azc in Musselkanaal mag openblijven. Wel wil de gemeente dat de helft van de bewoners op een later moment verhuist naar een nieuwe locatie in Stadskanaal. Om het COA de tijd te geven om deze locatie te vinden is de bestuursovereenkomst onder dezelfde voorwaarden verlengd tot en met augustus 2025. 

Er worden in Musselkanaal maximaal 428 asielzoekers opvangen. In het centrum verblijven mensen die nog in een procedure zitten, of al een status hebben maar nog geen woning. Er is begeleiding en een pakket aan middelen beschikbaar. Dit om ervoor te zorgen dat de mensen zo snel mogelijk mee gaan doen in de samenleving.

Gezondheidszorg

De bewoners van het azc worden via het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voorzien van huisartsenzorg, verzorgd door GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA).  Met medische vragen kunnen asielzoekers op elk tijdstip bellen met de Praktijklijn, het centrale contactcentrum van GZA. Tijdens werkdagen kunnen zij via dit nummer een afspraak maken met de huisartsenpraktijk GZA en andere zorgverleners

Meedoen in de samenleving

Alle bewoners nemen deel aan het participatietraject doorgaande leerlijn: mensen beginnen zo snel mogelijk met integreren en inburgeren. Iemand werkt, bijvoorbeeld in het azc zelf in de  schoonmaak of de wasserij. Ook kan men vrijwilligerswerk doen in de collectieve ruimten in het dorp, het zwembad of bijvoorbeeld bij Wedeka. Andere volwassenen en kinderen gaan naar school (taallessen, basisonderwijs, voortgezet onderwijs).

Zodra zij een verblijfsvergunning krijgen starten bewoners in het azc al met pre-inburgering. Dat zijn taallessen en lessen Kennis van de Nederlandse samenleving. In dat programma krijgen statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) alvast praktische informatie over het zelfstandig wonen en leven in Nederland. De inburgering gaat door als iemand zelfstandig in een eigen woning woont. Men krijgt maatschappelijke begeleiding door VluchtelingenWerk over wat je allemaal moet regelen als je zelf een woning hebt.

Omwonenden

Het COA is een omwonendenoverleg gestart. De buurt, politie, gemeente, ondernemersvereniging, dorpsbelangen en het COA nemen deel aan het overleg. In het overleg wordt de gang van zaken op een locatie besproken. Ook zijn er afspraken gemaakt met de handelsvereniging. Heeft u belangstelling? Meld u zich dan aan door een e-mail te sturen naar musselkanaal@coa.nl.

Heeft u vragen aan het COA, dan kunt u bellen naar 088-7153100 of mailen naar musselkanaal@coa.nl. De locatie in Musselkanaal heeft ook een eigen online informatiepagina op de website van het COA.