Ontheffing voorwerpen op of aan de weg

Het is niet toegestaan om voorwerpen op of aan de weg te plaatsen die in strijd zijn met de publieke functie van de weg. Ook bermen en stoepen gelden als een deel van de openbare weg. Wilt u tijdelijk iets op de openbare weg, berm of stoep plaatsen? Zoals bijvoorbeeld een mobiele kraan op de weg of bouwmaterialen of mobiele toiletten in de berm? Dan moet u daarvoor een ontheffing aanvragen.

Voor uitstallingen bij winkels, zoals reclameborden, kledingrekken en kleine displays, hoeft u geen ontheffing aan te vragen. Houdt u daarbij wel aan de Beleidsregels uitstallingen.

Kosten

Kosten ontheffing € 40,00

Werkwijze

U kunt de ontheffing aanvragen door op de roze knop hierboven te drukken. Hier vult u het online formulier in. Het is belangrijk dat u de ontheffing tenminste acht weken voor het plaatsen van de voorwerpen aanvraagt. Te laat ingediende aanvragen kunnen wij niet in behandeling nemen. 

Meer informatie

Heeft u vragen, dan kunt u op werkdagen bellen via (0599) 631 631. Of lees hier hoe u op andere manieren contact op kunt nemen met de gemeente.