Ontheffing voorwerp op/aan weg

Het is niet toegestaan om voorwerpen op of aan de weg te plaatsen die in strijd zijn met de publieke functie van de weg. Ook bermen en stoepen gelden als een deel van de openbare weg. Wilt u tijdelijk iets op de openbare weg, berm of stoep plaatsen? Zoals bijvoorbeeld een mobiele kraan op de weg of bouwmaterialen of mobiele toiletten in de berm? Dan moet u daarvoor een ontheffing aanvragen.

Voor uitstallingen bij winkels, zoals reclameborden, kledingrekken en kleine displays, hoeft u geen ontheffing aan te vragen. Houdt u daarbij wel aan de Beleidsregels uitstallingen.

Aanvragen

Download het Aanvraagformulier voor het aanvragen van een ontheffing voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg (PDF). Stuur het formulier naar gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.

U kunt ook bij ons op het gemeentehuis langskomen voor een ontheffing voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg. Maak van tevoren een afspraak via ons Klant Contact Centrum (0599) 631 631. Het is dan handig als u het aanvraagformulier alvast invult en meeneemt.

Via internet aanvragen is niet mogelijk.

U moet de ontheffing tenminste acht weken voor het plaatsen van de voorwerpen aanvragen. Te laat ingediende aanvragen kunnen wij niet in behandeling nemen. 

Kosten

Een ontheffing voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg kost € 22,83 (2022).

Meer weten?

Heeft u nog vragen dan kunt u op werkdagen ons klantcontactcentrum bellen via (0599) 631 631.