Gemeente Stadskanaal - Bekendmaking ambtshalve uitschrijvingen Basisregistratie Personen

Publicatiedatum:
dinsdag 9 juli 2024
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
uitschrijving basisregistratie personenGemeente Stadskanaal - Bekendmaking ambtshalve uitschrijvingen Basisregistratie Personen

 

Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)

Uit adresonderzoek blijkt dat onderstaande personen niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Iedereen die zijn adres wijzigt, is verplicht binnen vijf dagen daarna aangifte verhuizing te doen. De gemeente Stadskanaal probeert het nieuwe adres te achterhalen van haar inwoners die vertrekken met onbekende bestemming. Lukt dat niet, dan wordt via de aanduiding "onbekend" het bijhouden van hun persoonsgegevens opgeschort. Omdat het adresonderzoek naar onderstaande personen tot nu toe geen resultaat opleverde, maakt het college van burgemeester en wethouders bekend dat zij het voornemen heeft onderstaand personen uit te schrijven.

 

Naam:

Geboortedatum:

Nadiësca Shurnailis Evertsz

14 juni 1993

Jur-Vaïno Genaro Evertsz

7 april 2019

Zha-Needey Faira Isidra Evertsz

25 juni 2012

 

Gevolgen

Als u wordt uitgeschreven, dan kan dat onderstaande gevolgen hebben:

  • 1.

    U kunt geen documenten (reisdocument, rijbewijs) meer aanvragen.

  • 2.

    Krijgt u huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of een andere vorm van een uitkering of financiële ondersteuning, dan wordt deze stopgezet.

  • 3.

    Daarnaast heeft het gevolgen voor de opbouw van uw AOW. Het is voor u dus belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te staan.

 

Bovengenoemde personen krijgen de gelegenheid om, gedurende vier weken vanaf de datum van het voornemen, een zienswijze over dit voornemen in te dienen. Staat uw naam hierboven of heeft u informatie over de feitelijke verblijfplaats van hem of haar, neem dan contact op met de gemeente via gemeente@stadskanaal.nl, telefoonnummer 0599 631 631 of per brief naar: gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. Ontvangt de gemeente binnen deze termijn geen nadere adresinformatie, dan volgt een definitief besluit tot uitschrijving. Per de datum van bekendmaking van het voornemen zullen deze personen dan geen inwoner van Nederland meer zijn. Dat formele besluit tot uitschrijving wordt op dezelfde wijze gepubliceerd als dit voornemen.