Z-24-128540 - Gemeente Stadskanaal – Verleende evenementenvergunning voor het Secret Forest Festival 2024

Publicatiedatum:
maandag 8 juli 2024
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
evenementmeldingZ-24-128540 - Gemeente Stadskanaal – Verleende evenementenvergunning voor het Secret Forest Festival 2024

De burgemeester van de gemeente Stadskanaal heeft besloten om de evenementenvergunning voor het Secret Forest Festival op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Stadskanaal 2024 te verlenen. De beschikking is op 3 juli 2024 verzonden aan de aanvrager en is vanaf die datum in werking getreden.

Het evenement vindt plaats op 13 juli 2024, van 14:30 uur tot 01:00 uur in de nacht ingaande 14 juli 2024. De opbouw van het evenement vindt plaats vanaf 4 juli 2024 tot aan het begin van het evenement. De afbouw vindt plaats tot aan 18 juli 2024.

Op 12 en 13 juli 2024 vinden er soundchecks plaats. Deze vinden op 12 juli tussen 17:00 uur en 19:00 uur en op 13 juli tussen 12:00 uur en 14:30 uur plaats.

U wilt bezwaar maken?

Als u belanghebbende bent, kunt u tegen dit besluit bezwaar maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit aan de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en op grond van de Algemene wet bestuursrecht ten minste de volgende onderdelen bevatten:

 • 1.

  naam en adres;

 • 2.

  datum;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • 4.

  de reden van bezwaar.

U kunt via de website van de gemeente Stadskanaal (www.stadskanaal.nl) ook online een bezwaarschrift indienen. Hiervoor logt u in met uw DigiD. Dit is uw digitale handtekening. Als u het bezwaarformulier heeft ingevuld en verstuurd, ontvangt u op het door u opgegeven e‑mailadres direct een ontvangstbevestiging.

Heeft u nog geen DigiD? U kunt eenvoudig DigiD aanvragen via www.digid.nl.

U kunt uw bezwaarschrift ook mailen naar gemeente@stadskanaal.nl.

U wilt een voorlopige voorziening treffen?

Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen). Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend bij de genoemde rechtbank via https://mijn.rechtspraak.nl/keuze. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8:00 en 16:00 uur en op vrijdag tussen 8:00 en 12:00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e‑mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.