Z-24-133909 - Gemeente Stadskanaal – Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak, Jensinghelaan 13 in Onstwedde

Publicatiedatum:
maandag 8 juli 2024
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningZ-24-133909 - Gemeente Stadskanaal – Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak, Jensinghelaan 13 in Onstwedde

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal heeft besloten om de volgende omgevingsvergunning op grond van de Omgevingswet te verlenen en heeft de beschikking op 4 juli 2024 verzonden aan aanvrager.

Het besluit betreft de volgende activiteiten:

 • 1.

  bouwen

U wilt bezwaar maken?

Als u belanghebbende bent, kunt u tegen dit besluit bezwaar maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit aan de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en op grond van de Algemene wet bestuursrecht ten minste de volgende onderdelen bevatten:

 • 1.

  naam en adres;

 • 2.

  datum;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • 4.

  de reden van bezwaar.

U kunt via de website van de gemeente Stadskanaal (www.stadskanaal.nl) ook online een bezwaarschrift indienen. Hiervoor logt u in met uw DigiD. Dit is uw digitale handtekening. Als u het bezwaarformulier heeft ingevuld en verstuurd, ontvangt u op het door u opgegeven e‑mailadres direct een ontvangstbevestiging.

Heeft u nog geen DigiD? U kunt eenvoudig DigiD aanvragen via www.digid.nl.

U kunt uw bezwaarschrift ook mailen naar gemeente@stadskanaal.nl.

U wilt een voorlopige voorziening treffen?

Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen). Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend bij de genoemde rechtbank via https://mijn.rechtspraak.nl/keuze. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8:00 en 16:00 uur en op vrijdag tussen 8:00 en 12:00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e‑mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.

Wilt u de stukken inzien?

Tijdens de bezwaartermijn (deze gaat in op de eerste dag na verzending van het besluit) kunnen de aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken worden ingezien. Wij werken op afspraak bij het Klantcontactcentrum. Voor informatie over het maken van een afspraak en de openingstijden van de balie kunt u terecht op www.stadskanaal.nl.