- Gemeente Stadskanaal - verkeersbesluit tot toewijzing van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats, ter hoogte van Willem Diemerstraat 85 in Musselkanaal

Publicatiedatum:
maandag 8 juli 2024
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededeling- Gemeente Stadskanaal - verkeersbesluit tot toewijzing van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats, ter hoogte van Willem Diemerstraat 85 in Musselkanaal

[Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat, op grond van artikel 18, eerste lid, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 en het "Mandaat-, volmacht- en machtigingenstatuut Stadskanaal 2019", van 10 december 2019, tabel Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer (ROB), mandaat 34 en gelet op de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), op 4 juli 2024 het volgende verkeersbesluit is genomen:

-- Willem Diemerstraat 85 in Musselkanaal, verkeersbesluit tot toewijzing van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.

U wilt bezwaar maken?

Als u belanghebbende bent, kunt u tegen dit besluit bezwaar maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit aan de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en op grond van de Algemene wet bestuursrecht ten minste de volgende onderdelen bevatten:

 • 1.

  naam en adres;

 • 2.

  datum;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • 4.

  de reden van bezwaar.

U kunt via de website van de gemeente Stadskanaal (www.stadskanaal.nl) ook online een bezwaarschrift indienen. Hiervoor logt u in met uw DigiD. Dit is uw digitale handtekening. Als u het bezwaarformulier heeft ingevuld en verstuurd, ontvangt u op het door u opgegeven e‑mailadres direct een ontvangstbevestiging.

Heeft u nog geen DigiD? U kunt eenvoudig DigiD aanvragen via www.digid.nl.

U kunt uw bezwaarschrift ook mailen naar gemeente@stadskanaal.nl.

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8:00 en 16:00 uur en op vrijdag tussen 8:00 en 12:00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e‑mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.