Algemene Plaatselijke Verordening Stadskanaal 2024

Publicatiedatum:
woensdag 26 juni 2024
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Gemeente Stadskanaal: Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Stadskanaal 2024 (Z-22-110702/D/23/313154)

De raad van de gemeente Stadskanaal;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 maart 2024 nr. Z-22-110702/D/23/313154;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

de volgende wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Stadskanaal 2024 vast te stellen.

 

Artikel I

 

A

Artikel 2:7 vervalt, en komt te luiden als volgt:

 

Artikel 2:7 plaatsen van voorwerpen op of aan de weg

[Vervallen]

 

B

Artikel 2:9 vervalt en komt te luiden als volgt:

 

Artikel 2:9 aanleggen of veranderen van een uitweg

[Vervallen]

 

C

De tekst van de artikelen 4:11 tot en met 4:17 als genoemd in Afdeling 3. ‘Het bewaren van houtopstanden’ telkenmale te laten vervallen en te vervangen door de navolgende tekst:

[Vervallen]

 

D

Artikelen 4:19 vervalt en komt te luiden als volgt:

 

Artikel 4:19 reclame-uitingen

[Vervallen]

 

Artikel II

Dit besluit treedt in werking gelijktijdig met de inwerkingtreding van het bestemmingsplan ‘Crisis- en herstelwet-bestemmingsplan Gemeente Stadskanaal’.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 april 2024.

De raad

Mevrouw W.J. Onrust

griffier