Z-24-135875 - Gemeente Stadskanaal - verkeersbesluit tot het intrekken van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats, ter hoogte van Hunsingolaan 40 in Stadskanaal

Publicatiedatum:
dinsdag 4 juni 2024
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededelingZ-24-135875 - Gemeente Stadskanaal - verkeersbesluit tot het intrekken van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats, ter hoogte van Hunsingolaan 40 in Stadskanaal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat, op grond van artikel 18, eerste lid, onderdeel d en de maatregelen als bedoeld in artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994, op 30 mei 2024 het volgende besluit is genomen:

- Hunsingolaan 40 in Stadskanaal, verkeersbesluit tot intrekken van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.

U wilt bezwaar maken?

Als u belanghebbende bent, kunt u tegen dit besluit bezwaar maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit aan de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en op grond van de Algemene wet bestuursrecht ten minste de volgende onderdelen bevatten:

naam en adres;

datum;

een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

de reden van bezwaar.

U kunt via de website van de gemeente Stadskanaal (www.stadskanaal.nl) ook online een bezwaarschrift indienen. Hiervoor logt u in met uw DigiD. Dit is uw digitale handtekening. Als u het bezwaarformulier heeft ingevuld en verstuurd, ontvangt u op het door u opgegeven e‑mailadres direct een ontvangstbevestiging. Heeft u nog geen DigiD? U kunt eenvoudig DigiD aanvragen via www.digid.nl. U kunt uw bezwaarschrift ook mailen naar gemeente@stadskanaal.nl.

U heeft nog vragen?Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8:00 en 16:00 uur en op vrijdag tussen 8:00 en 12:00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e‑mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.