Laadvisie gemeente Stadskanaal

Publicatiedatum:
maandag 3 juni 2024
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
overige overheidsinformatieLaadvisie gemeente Stadskanaal

Kenmerk: Z-23-114315.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat de raad van de

gemeente Stadskanaal, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 januari 2024,

nr. Z-23-114315/D/23/310979, bij besluit in de openbare vergadering van 5 februari 2024,

de ‘Laadvisie gemeente Stadskanaal’ heeft vastgesteld.

 

Deze laadvisie beschrijft de visie van de gemeente Stadskanaal over elektrisch laden en de doelgroepen

(gebruikersgroepen) die hiervan gebruik maken.

 

De ‘Laadvisie gemeente Stadskanaal’ is voor een ieder beschikbaar, digitaal, via de website van de gemeente Stadskanaal: https://www.stadskanaal.nl/werktduurzaam/laadvisie

en via de website https://www.officielebekendmakingen.nl als bijlage bij deze bekendmaking.