Gemeente Stadskanaal: Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP 2023-2033)

Publicatiedatum:
vrijdag 31 mei 2024
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekkingGemeente Stadskanaal: Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP 2023-2033)

Kenmerk: Z-18-045418.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat de raad van de gemeente Stadskanaal, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 april 2024, nr. Z-18-045418/D/24/323489, bij besluit in de openbare vergadering van 13 mei 2024, het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP 2023-2033) heeft vastgesteld.

 

In het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP 2023-2033) wordt het beleid op het gebied van verkeer, vervoer, mobiliteit, leefbaarheid, gezondheid, duurzaamheid en verkeersveiligheid voor de komende jaren beschreven. Het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP 2023-2033) vervangt het Verkeer en Vervoerbeleid zoals opgenomen in het Structuurplan 1998. Met dit plan wordt een stap gezet naar een verkeersveiliger, maar ook levendige en duurzame gemeente.

 

Het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP 2023-2033) is voor een ieder beschikbaar, digitaal, via de website van de gemeente Stadskanaal: https://www.stadskanaal.nl en via de website https://www.officielebekendmakingen.nl als bijlage bij deze bekendmaking.