AANWIJZINGSBESLUIT: (plaatsvervangende) secretaris commissie Rechtsbescherming

Publicatiedatum:
donderdag 30 mei 2024
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekkingAANWIJZINGSBESLUIT: (plaatsvervangende) secretaris commissie Rechtsbescherming

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

gelet op artikel 4 van de Verordening Rechtsbescherming gemeente Stadskanaal;

 

b e s l u i t e n :

 

 

  • -

    mevrouw M. Kuil aan te wijzen als secretaris van de commissie Rechtsbescherming;

  • -

    mevrouw M. Riensema-Kelley, mevrouw E. Soppe, de heer R. Pepping en de heer E.E. Huisman aan te wijzen als plaatsvervangend secretaris van de commissie Rechtsbescherming.

 

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2024 onder gelijktijdige intrekking van het aanwijzingsbesluit secretaris Commissie Rechtsbescherming van 20 september 2021.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 21 mei 2024.

burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden de heer K. Sloots

secretaris burgemeester