Gemeente Stadskanaal – alcoholvergunning voor Stichting KleinKunstTheater-Holte, Holte 58 Onstwedde

Publicatiedatum:
woensdag 15 mei 2024
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningGemeente Stadskanaal – alcoholvergunning voor Stichting KleinKunstTheater-Holte, Holte 58 Onstwedde

Kenmerk: Z-24-129390/D/24/319548

De burgemeester maakt bekend dat hij een alcoholvergunning heeft verleend aan de paracommerciële instelling: KleinKunstTheater-Holte, Holte 58 te Onstwedde. De vergunning is verleend op grond van artikel 3 van de Alcoholwet volgens afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht op grond van artikel 6 van de Alcoholwet. De vergunning is op 14 mei 2024 verzonden aan de aanvrager.

U wilt in beroep?

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan er tegen dit besluit in beroep worden gegaan als u ook een zienswijze heeft ingediend, dit kan tot en met 25 juni 2024. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Noord Nederland, locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend, ondertekend zijn en ten minste bevatten:

 • 1.

  naam en adres van de indiener;

 • 1.

  dagtekening;

 • 1.

  een omschrijving van het besluit waartegen het beroep gericht is;

 • 1.

  de gronden van het beroep.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de genoemde rechtbank via https://mijn.rechtspraak.nl/keuze. Daarvoor moet u wel beschikking hebben over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden (griffierecht).

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8:00 en 16:00 uur en op vrijdag tussen 8:00 en 12:00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e‑mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.