Kennisgeving verleende ontheffing geluidhinder APV | Rotonde N378 ter hoogte van supermarkt de Spar te Stadskanaal (Z-24-134727)

Publicatiedatum:
woensdag 8 mei 2024
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningKennisgeving verleende ontheffing geluidhinder APV | Rotonde N378 ter hoogte van supermarkt de Spar te Stadskanaal (Z-24-134727)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat zij op 3 mei 2024 een ontheffing hebben verleend van het verbod op veroorzaken van geluidshinder op grond van artikel 4:8 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2024.

De ontheffing is verleend voor het uitvoeren van een spoedreparatie zijnde herstelwerkzaamheden aan de rotonde ter hoogte van supermarkt de Spar aan de N378 te Stadskanaal. De werkzaamheden vinden plaats op zaterdag 11 mei 2024 vanaf 15:00 uur tot 23:59 uur en zondag 12 mei 2024 vanaf 00:00 uur tot 07:00 uur. Er wordt geen tot minimale geluidshinder verwacht na middernacht op zondag 12 mei 2024.

Bezwaar maken

Als u belanghebbende bent, kunt u tegen dit besluit bezwaar maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit aan de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende bevatten:

1. Naam en adres;

2. Datum;

3. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

4. De reden van bezwaar.

U kunt via de website van de gemeente Stadskanaal (Externe link:www.stadskanaal.nl) ook online een bezwaarschrift indienen. Hiervoor logt u in met uw DigiD. Dit is uw digitale handtekening. Als u het bezwaarformulier heeft ingevuld en verstuurd, ontvangt u op het door u opgegeven e‑mailadres direct een ontvangstbevestiging.

Heeft u nog geen DigiD? U kunt eenvoudig DigiD aanvragen via Externe link:www.digid.nl.

Een bezwaarschrift ingediend per e‑mail wordt niet in behandeling genomen.

Voorlopige voorziening

Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen). Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend bij de genoemde rechtbank via Externe link:https://mijn.rechtspraak.nl/keuze. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Vragen

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8:00 en 16:00 uur en op vrijdag tussen 8:00 en 12:00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e‑mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.