Besluit centraal tellen verkiezingen 6 juni 2024 gemeente Stadskanaal

Publicatiedatum:
vrijdag 5 april 2024
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
verkiezingenBesluit centraal tellen verkiezingen 6 juni 2024 gemeente Stadskanaal

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat zij gelet op artikel N 1 van de Kieswet en artikel Na 2 van de Kieswet tot het navolgende hebben besloten:

 

  • voor het vaststellen van de uitslag van de verkiezingen van 6 juni 2024 voor de leden van het Europees Parlement gebruik te maken van de mogelijkheid van centrale stemopneming op 7 juni 2024 door het voor iedere verkiezing in te stellen Gemeentelijk Stembureau;

 

  • te bepalen dat de centrale stemopneming zal plaatsvinden op vrijdag 7 juni 2024 vanaf 9.00 uur;

 

  • het Theater Geert Teis, Geert Teisplein 2, 9501 VL Stadskanaal aan te wijzen als locatie voor de zitting van het Gemeentelijk Stembureau;

 

  • dat dit besluit in werking treedt op de eerste dag na die van de bekendmaking.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 26 maart 2024,

De heer G.J. van der Zanden de heer K. Sloots

secretaris burgemeester