Gemeente Stadskanaal, voornemen verkoop van grond ten behoeve van een openbare nutsvoorziening

Publicatiedatum:
dinsdag 20 februari 2024
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
overige overheidsinformatieGemeente Stadskanaal, voornemen verkoop van grond ten behoeve van een openbare nutsvoorziening

Kenmerk: Z-24-130268.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend het voornemen te hebben tot verkoop van een stuk grond aan Enexis Netbeheer B.V. Het gaat hier om een gedeelte van het perceel

nu kadastraal bekend:

- gemeente Onstwedde, sectie B, nummer 13406, ter grootte van circa 31 m2.

 

Het stuk grond is gedeelte openbare ruimte (groenperk), plaatselijk bekend gelegen nabij en ten zuiden van Mezenhof 2, 9502TN Stadskanaal.

 

Gemeente Stadskanaal zal het bovengenoemde stuk grond uitsluitend verkopen om te worden gebruikt voor een specifiek, beperkt doel: als ondergrond voor een nog te plaatsen elektriciteitsstation (type: Pacto 20), ten behoeve van een openbare nutsvoorziening, te weten het elektriciteitsnetwerk. De realisatie van dit station is noodzakelijk voor een goed en stabiel netwerk. Dit is een publiek belang.

 

Vanwege het specifiek en beperkt toegestane gebruik van het stuk grond en het feit dat Enexis Netbeheer B.V. de enige netbeheerder voor elektriciteits- en gasaansluitingen op deze locatie is, meent de gemeente Stadskanaal dat Enexis Netbeheer B.V. slechts de enige serieuze gegadigde is voor aankoop van het genoemde stuk grond. Daarom ziet de gemeente af van het bieden van gelegenheid aan eventuele andere geïnteresseerden om mee te dingen naar dit stuk grond.