Z-23-126367 - Gemeente Stadskanaal - Intrekken omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het intrekken van aanvraag gehandicaptenparkeerplaats, Luxemburglaan 108 in Stadskanaal

Publicatiedatum:
dinsdag 13 februari 2024
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededelingZ-23-126367 - Gemeente Stadskanaal - Intrekken omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het intrekken van aanvraag gehandicaptenparkeerplaats, Luxemburglaan 108 in Stadskanaal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), ontvangen op 15 november 2023, op verzoek van de aanvrager op 9 februari 2024 is ingetrokken:

- Luxemburglaan 108 in Stadskanaal, het intrekken van aanvraag gehandicaptenparkeerplaats.

Tegen het intrekken van aanvragen door de aanvrager kan geen bezwaar worden ingediend. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte kennisgeving.

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8:00 en 16:00 uur en op vrijdag tussen 8:00 en 12:00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e‑mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.