Verordening op de heffing en de invordering van onroerendezaakbelastingen 2024

Publicatiedatum:
vrijdag 9 februari 2024
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Gemeente Stadskanaal: Wijziging Verordening onroerendezaakbelastingen Stadskanaal 2024 (Z-23-126002/D/24/314112)

De raad van de gemeente Stadskanaal;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 januari 2024, nr. Z-23-126002/D/24/314112;

 

 

b e s l u i t :

 

onderdeel A

de tarieven voor de onroerendezaakbelastingen (ozb) aan te passen en daartoe artikel 5, eerste lid van de Verordening onroerendezaakbelastingen Stadskanaal 2024 te wijzigen (1e wijziging), zodat het lid als volgt komt te luiden:

“Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt voor:

 • a.

  de gebruikersbelasting 0,3547;

 • b.

  de eigenarenbelasting:

  • 1.

   voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1377;

  • 2.

   voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,4449.”

 

onderdeel B

dat de wijziging genoemd onder A treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking, met terugwerkende kracht naar 1 januari 2024.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 5 februari 2024.

 

 

De raad

de heer H.R. Kastermans

plv. raadsgriffier