Gemeente Stadskanaal, voornemen in gebruik (bruikleen) geven grond

Publicatiedatum:
donderdag 8 februari 2024
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
overige overheidsinformatieGemeente Stadskanaal, voornemen in gebruik (bruikleen) geven grond

Kenmerk: Z-23-126847.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend het voornemen te hebben over te gaan tot in gebruik (bruikleen) geven van een aantal delen grond. Het gaat om 13 locaties in het gebied rondom de Pageplas in Stadskanaal, nabij Hoveniersweg 1 A en 5 en Dwarsweg 4. Het voornemen is om de grond op deze locaties in gebruik (bruikleen) te geven aan Vereniging Citypark Flyers en alleen maar voor het plaatsen van speelattributen, zogenaamde ‘tees’ en ‘holes’, voor het beoefenen van de sport disc golf in het genoemde gebied.

 

Disc golf is een sport die lijkt op het traditionele golf. Spelers gebruiken een schijf (disc, frisbee). Deze schijf wordt vanaf de ‘tee’ naar de ‘hole’ geworpen. De hole bestaat uit een (metalen) mand die op een paal staat. Een tee wordt gemarkeerd, met bijvoorbeeld een paaltje of een tegel met een nummer. Doel is om de holes in zo weinig mogelijk worpen te bereiken. Een hole is uitgespeeld wanneer de geworpen schijf is geland (‘geputt’) in de mand. Bomen, struiken en terreinveranderingen in en rond het parcours (de fairway) zijn hindernissen voor de spelers.

 

Het gebied rondom de Pageplas is openbaar en vrij toegankelijk, voor onder meer dagrecreatief medegebruik. Het beoefenen van de sport disc golf past hierbinnen. Bij het gebied zal middels een bord worden aangegeven dat er disc golf beoefend kan worden. Op dat bord zullen ook de gebruiksregels daarvoor worden genoemd.

 

Ook na het in gebruik (bruikleen) geven zoals voorgenomen blijft het gebied verder openbaar en vrij toegankelijk. Daarom en om reden van het beperkte toegestane gebruik ziet de gemeente af van het bieden van gelegenheid tot mededinging aan andere geïnteresseerden.

 

Weergave locaties tees en holes:

 

Belangstellende(n)

Iedere belangstellende die van mening is toch ook serieuze gegadigde te zijn voor het genoemde, beperkte gebruik van het bovengenoemde stukken grond dient hiervoor een schriftelijke en gemotiveerde – door het noemen van de reden(en) waarom – reactie aan te leveren. Deze reactie moet uiterlijk binnen 20 dagen na de datum van bekendmaking van dit voornemen door de gemeente zijn ontvangen.

U kunt uw reactie sturen:

  • -

    per e-mail, naar gemeente@stadskanaal.nl

  • -

    per post, naar Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal

Vermeld in uw reactie het desbetreffende zaaknummer: Z-23-126847.

 

Vervolgprocedure

Wanneer de gemeente geen tijdige reactie(s) heeft ontvangen, wordt besloten tot in gebruik (bruikleen) geven van de stukken grond zoals voorgenomen en bekendgemaakt.

Wanneer zich wel tijdig andere belangstellenden hebben gemeld bij de gemeente, zal het college van burgemeester en wethouders aan de hand van de voornoemde criteria beoordelen of een belangstellende ook als serieuze gegadigde is aan te merken. Wanneer dan blijkt dat er meer dan één serieuze gegadigde is wordt niet overgegaan tot in gebruik (bruikleen) geven van de delen grond zoals hier is voorgenomen en bekendgemaakt.

 

U wilt nadere informatie?

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de heer R. Slob (0599 631 631).