Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2017

Publicatiedatum:
donderdag 1 februari 2024
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Gemeente Stadskanaal: Wijziging Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2017 (Z-23-126795/D/23/309780)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

gelet op artikel 18a en bijlage 3: tarieven Wmo van de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2017;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de navolgende wijziging van de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2017:

Artikel I Wijzigen tabel “Tarieven Beschermd Wonen Zin”

In Bijlage 3, de tabel “Tarieven Beschermd Wonen ZIN” te laten vervallen en in zijn geheel te laten vervangen door onderstaande tabel “Tabel 2024 ZIN Beschermd Wonen”, waarbij Productcode 15A61 komt te vervallen.

 

TABEL 2024 ZIN Beschermd Wonen

Productcode

Productnaam

ZIN-tarief 2024

Eenheid

15A60

Verblijf met 24 uurs toezicht

€ 174,89

per etmaal

15A66

Verblijf met toezicht nabij en op afroep

€ 160,90

per etmaal

15A62

Woonbegeleiding Complex

€ 78,87

per uur

15A63

Activering en participatie

€ 39,40

per dagdeel

15A64

Vervoer Activering en participatie (bij verblijf)

€ 9,33

per retour

15A65

Vervoer met rolstoel Activering en participatie (bij verblijf)

€ 24,25

per retour

15A76

Thuis Plus (ambulant): bandbreedte 1 tot en met 3 uur per week

€ 35,87

per etmaal

15A77

Thuis Plus (ambulant): bandbreedte 4 tot en met 6 uur per week

€ 67,58

per etmaal

15A78

Thuis Plus (ambulant): bandbreedte 7 tot en met 10 uur per week

€ 105,38

per etmaal

15A72

Woonbegeleiding Complex (bij ThuisPlus)

€ 84,80

per uur

15A73

Activering en participatie (bij ThuisPlus) alleen Arbeidsmatige activiteiten

€ 39,40

per dagdeel

15A74

Vervoer Activering en Participatie (bij Thuis Plus)

€ 9,33

per retour

15A75

Vervoer rolstoel Activering en participatie (bij Thuis Plus)

€ 24,25

per retour

 

Artikel II Wijzigen tabel “Tarieven Beschermd Wonen PGB en Tarieven Beschermd Wonen PGB ZZP”

In Bijlage 3, de tabel “Tarieven Beschermd Wonen PGB en Tarieven Beschermd Wonen PGB ZZP” te laten vervallen en in zijn geheel te laten vervangen door onderstaande tabel “Tabel 2024 PGB Beschermd Wonen”.

 

TABEL 2024 PGB Beschermd Wonen

Productcode

Productnaam

PGB-tarief 2024

PGB-tarief 2024 voor ZZP

Eenheid

15A60

Verblijf met 24 uurs toezicht (met wooncomponent)

€ 174,89

€ 148,66

per etmaal

15P60

Verblijf met 24 uurs toezicht (zonder wooncomponent)

€ 140,53

€ 119,45

per etmaal

15P64

Vervoer Activering en participatie (bij verblijf)

€ 9,33

€ 9,33

per retour

15P65

Vervoer met rolstoel Activering en participatie (bij verblijf)

€ 24,25

€ 24,25

per retour

15A66

Verblijf met toezicht nabij en op afroep (met wooncomponent)

€ 160,90

€ 136,76

per etmaal

15P66

Verblijf met toezicht nabij en op afroep (zonder wooncomponent)

€ 126,53

€ 107,55

per etmaal

15P62

Woonbegeleiding Complex

€ 78,87

€ 67,04

per uur

15P63

Activering en participatie

€ 39,40

€ 33,49

per dagdeel

15P76

Thuis Plus (ambulant): bandbreedte 1 tot en met 3 uur per week

€ 35,87

€ 30,49

per etmaal

15P77

Thuis Plus (ambulant): bandbreedte 4 tot en met 6 uur per week

€ 67,58

€ 57,45

per etmaal

15P78

Thuis Plus (ambulant): bandbreedte 7 tot en met 10 uur per week

€ 105,38

€ 89,57

per etmaal

15P72

Woonbegeleiding Complex (bij ThuisPlus)

€ 84,80

€ 72,08

per uur

15P73

Activering en participatie (bij ThuisPlus) alleen Arbeidsmatige activiteiten

€ 39,40

€ 33,49

per dagdeel

15P74

Vervoer Activering en Participatie (bij Thuis Plus)

€ 9,33

€ 9,33

per retour

15P75

Vervoer rolstoel Activering en participatie (bij Thuis Plus)

€ 24,25

€ 24,25

per retour

 

Artikel III Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking een dag na bekendmaking en werkt terug naar 1 januari 2024.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 30 januari 2024.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden de heer K. Sloots

secretaris burgemeester