Gemeente Stadskanaal: Voorlopig niet in behandeling nemen van verzoeken tot verkoop van groenstroken.

Publicatiedatum:
vrijdag 22 december 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
overige overheidsinformatieGemeente Stadskanaal: Voorlopig niet in behandeling nemen van verzoeken tot verkoop van groenstroken.

Kenmerk: Z-23-127182/D/23/311232

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal,

gelet op artikel 160, lid 1, sub d Gemeentewet,

maken bekend, in vergadering van 19 december 2023, te hebben besloten:

verzoeken tot de verkoop van groenstroken voorlopig niet in behandeling te nemen.

 

Reden voor dit besluit is het verzoek van Enexis Netbeheer B.V. hiertoe. Enexis Netbeheer B.V. is de (enige) netbeheerder voor elektriciteits- en gasaansluitingen in de gemeente Stadskanaal.

Voor de energietransitie is het noodzakelijk om het elektriciteitsnetwerk op alle verschillende niveaus te verzwaren. Deze transitie vraagt onder meer om nieuwe transformatorstations voor verzwaring op straatniveau. Tot aan het jaar 2050 is in de gemeente Stadskanaal naar verwachting ruim een verdubbeling van het aantal distributiestations voor midden- naar laagspanning noodzakelijk.

Naast de verzwaring van het elektriciteitsnetwerk zijn er in het kader van de energietransitie nog meer aandachtspunten die een beroep zullen gaan doen op de openbare ruimte. Het vervreemden van openbaar (snipper)groen zal daarom in de toekomst een zwaardere afweging vragen.

Met het voorlopig stopzetten van de behandeling van aanvragen voor koop van groenstroken wordt voorkomen dat de gemeente nu gedeelten openbare ruimte gaat verkopen die mogelijk achteraf bezien beter niet verkocht hadden kunnen worden in verband met de ruimtevraag voor de energietransitie.

Aan het einde van het jaar 2024 zal de tijdelijke stop van het in behandeling nemen van verzoeken tot verkoop groenstroken worden geëvalueerd. Naar verwachting zal vervolgens een besluit worden genomen of en hoe weer verder te gaan met (het in behandeling nemen van verzoeken tot) de verkoop van groenstroken.