Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018

Publicatiedatum:
woensdag 6 december 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Gemeente Stadskanaal: Wijziging Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018 (subsidieplafond) Z-23-124778/D/23/306416

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

Gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018;

 

Gelet op de bijlage van de Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018;

 

Gelet op het feit dat OSOS zich heeft opgeheven;

 

Gelet op de vaststelling van de programmabegroting 2024 door de gemeenteraad;

 

Gelet op de verplichting van het college om de subsidieplafonds voor 2024 opnieuw vast te stellen;

 

B e s l u i t :

 

Onderdeel I

Artikel 8.1, vierde lid, van de Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018 te wijzigen, zodat deze komt te luiden:

  • 4.

    De subsidies worden verstrekt aan vakantiecomité's, de lokale werkgroep IVN, de Vriendschapskring van Humanitas, het Vriendschappelijk huisbezoek van Humanitas, Stichting OpStapBus Oost-Groningen;

 

Onderdeel II

De bijlage van de Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018 te wijzigen, zodat deze komt te luiden:

 

Subsidieplafond 2024 Welzijn en Zorg

 

Op basis van de begroting 2024 bedraagt het subsidieplafond € 4.352.931,00 voor Welzijn en Zorg.

 

Subsidieverdeling 2024 Welzijn en Zorg

 

Subsidieverdeling Welzijnsvoorzieningen

3.502.600,00

Stichting Welstad, budgetsubsidie

€ 3.502.600,00

 

 

Subsidieverdeling Vrijwilligerswerk

1.390,00

Humanitas, Klussendienst

€ 1.390,00

 

 

Subsidieverdeling Algemeen maatschappelijk werk

166.700,00

Discriminatie Meldpunt Groningen

€ 25.000,00

Slachtofferhulp Nederland

€ 7.400,00

Stichting Vluchtelingenwerk Noord Nederland

€ 134.300,00

 

 

Subsidieverdeling Opvang, beschermd en begeleid wonen

468.122,00

Algemene voorziening De Regenboog

€ 468.122,00

 

 

Subsidieverdeling Welzijn breed

70.774,00

Wijkraden, verenigingen voor plaatselijk belang, bewonersplatformen en dorpsbelangen.

€ 46.100,00

Participatieraad

€ 19.100,00

OOGvereniging Regio Groningen

€ 574,00

Stichting Hospice Stadskanaal e.o.

€ 5.000,00

 

 

Subsidieverdeling Sociaal cultureel werk

115.200,00

Vakantiecomité Onstwedde

€ 1.060,00

Vakantiecomité Alteveer

€ 1.060,00

Vakantiecomité Heidedop

€ 1.060,00

Vakantiecomité Maarsstee

€ 1.060,00

Vakantiecomité Maarswold actief

€ 1.060,00

Vakantiecomité Cereswijk

€ 1.060,00

Stichting Jongerenwerk SOZO

€ 1.910,00

IVN, lokale werkgroep

€ 2.330,00

Humanitas, Vriendschapskring en vriendschappelijk huisbezoek

€ 1.700,00

Opstapbus/Automaatje

€ 6.900,00

Stichting Beheer MFA Noordstee

€ 96.000,00

Subsidieverdeling Volksgezondheid

28.145,00

Lentis, Preventieprogramma's

€ 17.935,00

Stichting Groningen Hartveilig

€ 3.900,00

Verslavingszorg Noord Nederland

€ 6.310,00

 

Subsidieverzoeken worden op volgorde van aanvraag en binnenkomst afgehandeld.

 

Onderdeel III

 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2024.

 

Aldus besloten in de vergadering van 21 november 2023.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden de heer K. Sloots

secretaris burgemeester