Subsidieregeling Bestuur en Dienstverlening Stadskanaal 2018

Publicatiedatum:
woensdag 6 december 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Gemeente Stadskanaal: Wijziging Subsidieregeling Bestuur en Dienstverlening Stadskanaal 2018 (subsidieplafond) Z-23-124778/D/23/306416

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

Gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018;

 

Gelet op de bijlage van de Subsidieregeling Bestuur en Dienstverlening Stadskanaal 2018;

 

Gelet op de vaststelling van de programmabegroting 2024 door de gemeenteraad;

 

Gelet op de verplichting van het college om de subsidieplafonds voor 2024 opnieuw vast te

stellen;

 

B e s l u i t :

 

Onderdeel I

 

De bijlage van de Subsidieregeling Bestuur en Dienstverlening Stadskanaal 2018 te wijzigen,

zodat deze komt te luiden:

 

Subsidieplafond 2024 Bestuur en Dienstverlening

 

Op basis van de begroting 2024 bedraagt het subsidieplafond voor Bestuur en

Dienstverlening € 47.450,00.

 

Subsidieverdeling 2024 Bestuur en Dienstverlening

 

Subsidieverdeling Openbare orde en veiligheid

47.450,00

Halt

€ 7.250,00

RIEC

€ 3.200,00

Zorg en Veiligheidshuis Groningen

€ 37.000,00

 

 

Subsidieverdeling Jubilea lokale organisaties

p.m.

Jubileumviering

p.m.

 

Subsidieverzoeken worden op volgorde van aanvraag en binnenkomst afgehandeld.

 

Onderdeel II

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2024.

 

Aldus besloten in de vergadering van 21 november 2023.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden de heer K. Sloots

secretaris burgemeester