Subsidieregeling Economie en Arbeidsmarktbeleid Stadskanaal 2018

Publicatiedatum:
woensdag 6 december 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Gemeente Stadskanaal: Wijziging Subsidieregeling Economie en Arbeidsmarktbeleid Stadskanaal 2018 (subsidieplafond) Z-23-124778/D/23/306416

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

Gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018;

 

Gelet op de bijlage van de Subsidieregeling Economie en Arbeidsmarktbeleid Stadskanaal 2018;

 

Gelet op het feit dat de bijdrage aan Stichting ZO! Groningen een exploitatiebijdrage is en geen subsidiebijdrage;

 

Gelet op de vaststelling van de programmabegroting 2024 door de gemeenteraad;

 

Gelet op de verplichting van het college om de subsidieplafonds voor 2024 opnieuw vast te

stellen;

 

B e s l u i t :

 

Onderdeel I

Artikel 2.2, te wijzigen, zodat deze komt te luiden:

[vervallen]

 

Onderdeel II

De bijlage van de Subsidieregeling Economie en Arbeidsmarktbeleid Stadskanaal 2018 te

wijzigen, zodat deze komt te luiden:

 

Subsidieplafond 2024 Economie en Arbeidsmarktbeleid

 

Op basis van de begroting 2024 bedraagt het subsidieplafond voor Economie en Arbeidsmarktbeleid € 157.500,00.

 

Subsidieverdeling 2024 Economie en Arbeidsmarktbeleid

 

Subsidieverdeling Recreatie en Toerisme

5.300,00

Stichting Snikkeweek

€ 3.025,00

Stichting Oranjecomité Musselkanaal

€ 2.275,00

 

 

Subsidieverdeling Voorzieningen minima

152.200,00

Jeugdfonds Sport en Cultuur

€ 39.000,00

Stichting Leergeld

€ 93.400,00

Veur Noppes

€ 1.385,00

Voedselbank

€ 2.890,00

Amateur Tuinders Vereniging 'Het Page-Dal'

€ 1.170,00

Stichting Urgente Noden Groningen

€ 6.580,00

Humanitas - Thuisadministratie

€ 2.600,00

Stichting Present Zuidoost-Groningen

€ 5.175,00

 

Subsidieverzoeken worden op volgorde van aanvraag en binnenkomst afgehandeld.

 

Onderdeel II

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2024.

 

Aldus besloten in de vergadering van 21 november 2023.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden de heer K. Sloots

secretaris burgemeester