Subsidieregeling Reguliere Peuteropvang Stadskanaal 2018

Publicatiedatum:
woensdag 6 december 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Gemeente Stadskanaal: Wijziging Subsidieregeling Reguliere Peuteropvang Stadskanaal 2018 (subsidieplafond) Z-23-124778/D/23/306416

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

Gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018;

 

Gelet op de bijlage van de Subsidieregeling Reguliere Peuteropvang Stadskanaal 2018;

 

Gelet op de vaststelling van de programmabegroting 2024 door de gemeenteraad;

 

Gelet op de verplichting van het college om de subsidieplafonds voor 2024 opnieuw vast te

stellen;

 

B e s l u i t :

 

Onderdeel I

De bijlage van de Subsidieregeling Reguliere Peuteropvang Stadskanaal 2018 te wijzigen,

zodat deze komt te luiden:

 

Subsidieplafond 2024 Reguliere Peuteropvang

 

Op basis van de begroting 2024 bedraagt het subsidieplafond voor Reguliere Peuteropvang

€ 93.300,00.

 

Subsidieverdeling 2024 Reguliere Peuteropvang

 

Subsidieverdeling Reguliere Peuteropvang

93.300,00

Reguliere Peuteropvang

€ 93.300,00

 

Subsidieverzoeken worden op volgorde van aanvraag en binnenkomst afgehandeld.

 

Onderdeel II

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2024.

 

Aldus besloten in de vergadering van 21 november 2023

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden de heer K. Sloots

secretaris burgemeester