Gemeente Stadskanaal - Verleende vergunning horecabedrijf, Beneluxlaan 1 te Stadskanaal

Publicatiedatum:
vrijdag 17 november 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
exploitatiemeldingGemeente Stadskanaal - Verleende vergunning horecabedrijf, Beneluxlaan 1 te Stadskanaal

Kenmerk: Z-23-122261/D/23/304102.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat zij een vergunning hebben verleend voor het uitoefenen van een horecabedrijf aan de Beneluxlaan 1, 9501CT Stadskanaal.

 

De vergunning is verleend op grond van artikel 3 van de Alcoholwet.

De vergunning is op 7 november 2023 verzonden aan de aanvrager.

 

U wilt bezwaar maken?

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit bezwaar maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit aan de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste de volgende onderdelen bevatten:

 • -

  naam en adres;

 • -

  datum;

 • -

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • -

  de reden van bezwaar.

Een bezwaarschrift ingediend per e-mail wordt niet in behandeling genomen.

 

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e-mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.