Gemeente Stadskanaal: ontwerp-warmtevisie Stadskanaal

Publicatiedatum:
vrijdag 17 november 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
overige overheidsinformatieGemeente Stadskanaal: ontwerp-warmtevisie Stadskanaal

Kenmerk Z-20-072449

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt, gelet op het bepaalde in de Algemene Inspraakverordening gemeente Stadskanaal 2010 en het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat zij het ontwerp van de Warmtevisie Stadskanaal op 14 november 2023 heeft vastgesteld en voor inspraak heeft vrijgegeven.

 

Overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de ontwerp-warmtevisie gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage gelegd.

 

Waar kunt u het ontwerp-verkeersbesluit inzien?

De ontwerp-warmtevisie ligt vanaf 17 november 2023 tot 29 december 2023 voor een ieder ter inzage. U kunt het ontwerp inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. Tevens kunt u het ontwerp in elektronische vorm raadplegen en verkrijgen op www.stadskanaal.nl of www.officielebekendmakingen.nl.

 

U wilt reageren?

U kunt tot 29 december 2023 uw zienswijze kenbaar maken ten aanzien van deze ontwerp-warmtevisie. Dit kunt op de volgende wijze:

  • -

    schriftelijk, door een brief te sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.

  • -

    mondeling, door minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging te bellen om een afspraak te maken met de heer T. van Bakel (0599 631 631).

  • -

    digitaal, via een reactieformulier op de website van de gemeente www.stadskanaal.nl/aardgasvrij

Noem in uw reactie het kenmerk zoals hierboven is aangegeven.

 

U wilt nadere informatie?

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de heer T. van Bakel (0599 631 631).

 

Stadskanaal 14 november 2023

De heer G.J. van der Zanden

Secretaris

De heer K. Sloots

Burgemeester