Gemeente Stadskanaal, voornemen vestiging recht van opstal Dwarsweg 4 te Stadskanaal

Publicatiedatum:
dinsdag 7 november 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
overige overheidsinformatieGemeente Stadskanaal, voornemen vestiging recht van opstal Dwarsweg 4 te Stadskanaal

 

Kenmerk: Z-23-121189

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend, dat een ieder daarvan kennis kan nemen, het voornemen te hebben tot vestiging van een recht van opstal op het perceel nu kadastraal bekend gemeente Onstwedde, sectie B, nummer 13090, ter grootte van circa 2.040 m2, ter verkrijging van de eigendom van de op dit perceel aanwezige opstal(len) door Stichting Scouting Stadskanaal. Met daarbij het in gebruik (bruikleen) geven van het direct omliggende terrein aan deze stichting, voor scouting-activiteiten.

 

Het betreft het clubgebouw van Stichting Scouting Stadskanaal gelegen aan de Dwarsweg 4, 9502WP Stadskanaal. Dit gebouw is al jarenlang in gebruik en bezit van Stichting Scouting Stadskanaal. Het vestigen van het recht van opstal is hier slechts het formeel vastleggen van een situatie die reeds lang bestaat. Deze situatie is ontstaan uit de noodzakelijke verhuizing van Stichting Scouting Stadskanaal vanwege de nieuwbouw van MFA Noordstee op de locatie van het oude clubgebouw van Stichting Scouting Stadskanaal aan de Berkenstraat in Stadskanaal. Daarin zijn de gemeente Stadskanaal en Stichting Scouting Stadskanaal destijds het realiseren van een nieuw clubgebouw aan de Dwarsweg in Stadskanaal overeengekomen.

 

Vanwege deze specifieke omstandigheden meent de gemeente dat Stichting Scouting Stadskanaal slechts de enige serieuze gegadigde is voor het genoemde recht van opstal. Daarom ziet de gemeente af van het bieden van gelegenheid aan eventuele andere geïnteresseerden om hier naar mee te dingen.