Aanwijzingsbesluit ambtenaar burgerlijke stand

Publicatiedatum:
vrijdag 28 juli 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekkingAanwijzingsbesluit ambtenaar burgerlijke stand

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

Besluiten:

 

gelet op artikel 16, eerste, tweede en derde lid van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek,

 

  • I.

    met ingang van 25 juli 2023 te benoemen tot ambtenaar van de burgerlijke stand:

    - J.A.J. Stik -

  • II.

    dat de aanstelling geldt voor de termijn voor de duur van de arbeidsovereenkomst.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 25 juli 2023

 

Burgemeester en wethouders

 

 

 

de heer G.J. van der Zanden de heer K. Sloots

secretaris burgemeester