Gemeente Stadskanaal: Wijziging Legesverordening Stadskanaal 2018

Publicatiedatum:
maandag 17 september 2018
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Verordeningen

Gemeente Stadskanaal: Wijziging Legesverordening Stadskanaal 2018

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 maart 2018, nr. Z-17-037876/D/18/106477;

 

b e s l u i t :

 

 • 1.

  de visie "Stadskanaal op Zon" vast te stellen;

 • 2.

  de tekst van artikel 2 onderdeel g van de "lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen Stadskanaal 2016" te vervangen door: "Duurzame energie - Projecten ten behoeve van duurzame energievoorzieningen binnen en buiten de bebouwde kom, met uitzondering van:

  • 1.

   zonneparken buiten de bebouwde kom gelegen in de landschappelijke zone zoals gesteld in de gebiedsvisie "Stadskanaal op Zon";

  • 2.

   windturbines.";

 • 3.

  de tarieventabel, behorende bij de "Legesverordening Stadskanaal 2018" (nr. Z-17-036608), als volgt te wijzigen (eerste wijziging):

 

A r t i k e l 1

In hoofdstuk 3 van Titel 2 wordt een nieuw onderdeel 2.3.1.1.7 toegevoegd. De tekst is als volgt:

"In afwijking van het bepaalde in de onderdelen 2.3.1.1.1 tot en met 2.3.1.1.6 worden voor een aanvraag voor het plaatsen van zonnepanelen ten behoeve van zonneparken geen leges geheven over de kosten van de installatieonderdelen zoals bijbehorende zonnepanelen, omvormers en bedrading."

 

A r t i k e l 2

 • 1.

  De datum van ingang van deze wijziging is 1 april 2018.

 • 2.

  De wijziging treedt in werking op 1 april 2018.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 maart 2018.

De raad

de heer K. Willems

raadsgriffier

mevrouw I.J. Sterenborg-Kooij

plv. voorzitter