Gemeente Stadskanaal - Openbare kennisgeving aanvragen volmacht verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 15 maart 2023

Publicatiedatum:
woensdag 1 februari 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
verkiezingenGemeente Stadskanaal - Openbare kennisgeving aanvragen volmacht verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 15 maart 2023

 

U kunt zelf niet stemmen

Als u zelf niet kunt stemmen, kunt u iemand anders voor u laten stemmen. Dit heet iemand anders machtigen. Dit kan bij alle verkiezingen. U kunt alleen iemand machtigen die zelf ook mag stemmen op de verkiezingsdag en die stemt voor dezelfde verkiezing. U kunt dit op twee manieren doen: onderhandse volmacht (stempas invullen) en een schriftelijke volmacht.

 

Welke machtiging is geschikt voor mij?

 • 1.

  Wanneer kies ik voor een onderhandse volmacht?

  • Degene die u machtigt woont in dezelfde gemeente. U heeft de stempas al ontvangen en u bent in het bezit van een identiteitsbewijs dat is afgegeven op of na 16 maart 2018.

 • 2.

  Wanneer kies ik voor een schriftelijke volmacht?

  • U heeft geen identiteitsbewijs waarmee u kunt stemmen.

  • U heeft de stempas nog niet ontvangen, maar u wilt de machtiging wel al regelen (bijvoorbeeld omdat u op vakantie gaat en de stempas nog niet heeft ontvangen).

  • U verhuist ná 30 januari 2023 naar een andere gemeente, maar u moet stemmen in de gemeente Stadskanaal.

 

Hoe machtig ik een ander?

 • 1.

  Onderhandse volmacht

  Stempas invullen:

  • U ontvangt de stempas voor 2 maart 2023. U vult de achterkant van uw stempas in.

  • U en degene die voor u stemt zetten beiden een handtekening op uw stempas.

  • U geeft degene die voor u stemt uw stempas én een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Dit mag ook een goed leesbare scan of foto zijn op een smartphone of tablet. Uw identiteitsbewijs mag op 15 maart 2023 niet langer dan vijf jaar zijn verlopen.

 • 2.

  Schriftelijke volmacht

  Invullen en opsturen machtigingsformulier:

  U kunt hiervoor een machtigingsformulier downloaden of bij de gemeente aanvragen.

 

Hoe gaat het verder?

 • U vult het machtigingsformulier in.

 • U en degene die voor u stemt ondertekenen het machtingsformulier.

 • U levert het machtigingsformulier in:

  • Per post naar Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal;

  • Afgeven bij de ontvangstbalie van het gemeentehuis of in de brievenbus van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, 9501 SZ Stadskanaal.

 • Het machtigingsformulier moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 door de gemeente ontvangen zijn.

 • De gemeente stuurt u een bericht dat uw aanvraag is goedgekeurd.

 • De gemeente stuurt een volmachtbewijs naar degene die u hebt gemachtigd. Met dit volmachtbewijs kan deze persoon voor u stemmen.

 

Regels bij machtigingen

Wanneer u iemand anders machtigt om voor u te stemmen, gelden de volgende regels:

 • Iemand mag per verkiezing door maximaal twee personen gemachtigd worden om te stemmen. De persoon die u machtigt mag per verkiezing dus in totaal drie stemmen uitbrengen: voor zichzelf en voor twee anderen.

 • Degene die gemachtigd is, moet deze stem(men) tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.

 • Een toegekende schriftelijke volmacht kan niet worden ingetrokken.

 • U kunt na de toekenning geen vervangend volmacht bewijs of vervangende stempas aanvragen.

 

Stadskanaal, 30 januari 2023

De burgemeester.