Gemeente Stadskanaal - Bekendmaking inspraak ontwerp Afvalstoffenverordening gemeente Stadskanaal 2022

Publicatiedatum:
woensdag 1 december 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
overige overheidsinformatieGemeente Stadskanaal - Bekendmaking inspraak ontwerp Afvalstoffenverordening gemeente Stadskanaal 2022

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt, gelet op het bepaalde in Titel 10.4 van de Wet milieubeheer, in samenhang met het bepaalde in de Algemene Inspraakverordening gemeente Stadskanaal 2010 en het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat zij het ontwerp van de Afvalstoffenverordening gemeente Stadskanaal 2022 op 16 november 2021 heeft vastgesteld en voor inspraak heeft vrijgegeven.

 

Op grond van artikel 10.23 van de Wet Milieubeheer zijn gemeenten verplicht een afvalstoffenverordening vast te stellen in het belang van de bescherming van het milieu. Overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de ontwerpverordening gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage gelegd.

 

Waar kunt u de ontwerpverordening in zien?

De ontwerpverordening ligt vanaf 1 december 2021 tot 12 januari 2022 voor een ieder ter inzage. U kunt het ontwerp inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. Tevens kunt u het ontwerp in elektronische vorm raadplegen en verkrijgen op www.stadskanaal.nl of www.officielebekendmakingen.nl.

 

U wilt reageren?

U kunt tot 12 januari 2022 uw zienswijze kenbaar maken ten aanzien van de ontwerpverordening. Dit kunt u schriftelijk doen door een brief te sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. U kunt dit ook mondeling doen door minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging te bellen om een afspraak te maken met de heer E. Pereira (0599-631 631).

 

U wilt nadere informatie?

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de heer E. Pereira (0599 631 631).

 

 

Stadskanaal 16 november 2021

De heer G.J. van der Zanden

Secretaris

De heer K. Sloots

Burgemeester