Z-20-073361 - Gemeente Stadskanaal – Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling, Mussel-A-kanaal WZ, hoogspanningsmast 186 in Mussel

Publicatiedatum:
woensdag 7 juli 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
omgevingsmeldingZ-20-073361 - Gemeente Stadskanaal – Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling, Mussel-A-kanaal WZ, hoogspanningsmast 186 in Mussel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat zij een beslissing hebben genomen ten aanzien van de vormvrije m.e.r.-beoordeling voor het aanpassen van een bestaande hoogspanningsmast en het realiseren van opstijgpunten voor:

- Mussel-A-kanaal WZ, hoogspanningsmast 186 in Mussel.

Wat is de aanleiding?

De directe aanleiding is de voorbereiding van een bestemmingsplan voor aanpassingen van een hoogspanningsmast naast het Mussel-A-Kanaal. De aanpassingen aan deze mast maken onderdeel uit van een grotere ontwikkeling, namelijk: De bouw van een nieuw transformatorstation op het bedrijventerrein Zuid Groningen in de gemeente Westerwolde

Voor elk besluit dat betrekking heeft op activiteiten die voorkomen op de D-lijst van het Besluit milieueffectrapportage 1994 (Besluit m.e.r.) geldt een toets tot m.e.r.-beoordelingsplicht. Uit de m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van deze activiteiten is uitgevoerd, blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectrapport rechtvaardigen. Er kan worden volstaan met de uitgevoerde m.e.r.-beoordeling.

Waar kunt u het m.er.-beoordelingsbesluit inzien?

Het m.er.-beoordelingsbesluit met de bijbehorende stukken ligt vanaf 8 juli 2021 tot en met 18 augustus 2021 voor eenieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Stadskanaal.

Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen ten gevolge van het coronavirus gelden, is het ontwerpbesluit uitsluitend op afspraak te in te zien. U kunt de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden

U wilt reageren?

Een m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure ten behoeve waarvan het m.e.r.-beoordelingsbesluit wordt genomen. In dit geval in het kader van de procedure voor het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Mussel-A-kanaal WZ, hoogspanningsmast 186’.

U wilt meer informatie?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Stadskanaal, Raadhuisplein 1, 9501 SZ Stadskanaal, via telefoonnummer (0599) 631 631.