Z-17-037728 - Gemeente Stadskanaal - Besluit: Activiteitenbesluit Milieubeheer voor opleggen maatwerkvoorschrift geluid voor het vastleggen van de benodigde geluidsruimte, Veenstraat 10 A in Stadskanaal

Publicatiedatum:
vrijdag 10 januari 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandelingZ-17-037728 - Gemeente Stadskanaal - Besluit: Activiteitenbesluit Milieubeheer voor opleggen maatwerkvoorschrift geluid voor het vastleggen van de benodigde geluidsruimte, Veenstraat 10 A in Stadskanaal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal heeft besloten om het volgende maatwerkbesluit op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht en het Activiteitenbesluit milieubeheer te verlenen en deze op 23 december 2019 te versturen aan de aanvrager:

Truck & Trailerservice Noord Veenstraat 10 A, 9502 EZ Stadskanaal, opleggen maatwerkvoorschrift geluid voor het vastleggen van de benodigde geluidsruimte.

U wilt bezwaar maken?

Tegenen dit besluit kunt u binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en ten minste bevatten:

 • 1.

  naam en adres;

 • 2.

  datum;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • 4.

  de reden van bezwaar.

Een bezwaarschrift ingediend per e-mail wordt niet in behandeling genomen.

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e-mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.