Z-19-059636 Gemeente Stadskanaal: ontwerp omgevingsvergunning ‘Stadskanaal Kern, Hoofdkade 2’

Publicatiedatum:
woensdag 23 oktober 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandelingZ-19-059636 Gemeente Stadskanaal: ontwerp omgevingsvergunning ‘Stadskanaal Kern, Hoofdkade 2’

Ontwerpbesluit verlenen omgevingsvergunning uitgebreide procedure en ontwerp verklaring van geen bedenkingen

Z-19-059636 Gemeente Stadskanaal: ontwerp omgevingsvergunning ‘Stadskanaal Kern, Hoofdkade 2’.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat de ontwerp omgevingsvergunning “Stadskanaal Kern, Hoofdkade 2” met de bijbehorende bestanden, gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage ligt. Met deze omgevingsvergunning wordt de bouw van een woning en het gebruik in strijd met een bestemmingsplan mogelijk gemaakt.

Waar kunt u de ontwerp-omgevingsvergunning inzien?De ontwerp-omgevingsvergunning inclusief de bijbehorende stukken liggen vanaf 24 oktober 2019 tot en met 4 december 2019 met voor een ieder ter inzage. U kunt het ontwerp inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. Tevens kunt u het ontwerp in elektronische vorm raadplegen en verkrijgen ophttp://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0037.OV1901-on01 en http://www.stadskanaal.nl/bekendmakingen.

U wilt reageren?U kunt tot en met 4 december 2019 uw zienswijze kenbaar maken ten aanzien van de omgevingsvergunning inclusief de bijbehorende stukken. Dit kunt u schriftelijk doen door een brief te sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. U kunt dit ook mondeling doen door minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging te bellen om een afspraak te maken met de heer K. Karssen (0599-631 631).

U wilt nadere informatie?

Voor nadere informatie over de omgevingsvergunning kan contact opgenomen worden met de Omgevingsdienst Groningen (0598-78 8030).