Z-19-059056 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning voor het kappen van zes esdoorns, Beumeesweg 46 in Alteveer

Publicatiedatum:
woensdag 9 oktober 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandelingZ-19-059056 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning voor het kappen van zes esdoorns, Beumeesweg 46 in Alteveer

Op 3 oktober 2019 is de volgende omgevingsvergunning verleend: Beumeesweg 46, 9661 AJ Alteveer, het kappen van zes esdoorns.

U wilt bezwaar maken?

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en ten minste bevatten:

 • 1.

  naam en adres;

 • 2.

  datum;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • 4.

  de reden van bezwaar.

 

Een bezwaarschrift ingediend per e-mail wordt niet in behandeling genomen.

 

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e‑mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.