Z-18- 046324 Gemeente Stadskanaal – vastgesteld wijzigingsplan “Landelijk gebied, Wildeplaats biologische pluimveestal”

Publicatiedatum:
woensdag 11 september 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandelingZ-18- 046324 Gemeente Stadskanaal – vastgesteld wijzigingsplan “Landelijk gebied, Wildeplaats biologische pluimveestal”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat zij op 3 september 2019 het wijzigingsplan “Landelijk gebied, Wildeplaats biologische pluimveestal” hebben vastgesteld. Met dit wijzigingsplan wordt het vergroten van het bouwvlak ten behoeve van het bouwen van een biologische pluimveestal mogelijk gemaakt.

Waar kunt u het wijzigingsplan inzien?

Het wijzigingsplan met de bijbehorende stukken liggen vanaf 12 september 2019 tot en met 23 oktober 2019 voor een ieder ter inzage. U kunt het ontwerp inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. Ook kunt u het ontwerp in digitale vorm raadplegen en verkrijgen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0037.WZ1804-vs01 en op https://www.stadskanaal.nl/bekendmakingen.

U wilt beroep instellen?

Belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen, kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak (postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage). Beroep kan worden ingesteld binnen zes weken vanaf de dag dat het besluit ter inzage is gelegd.

Als onverwijlde spoed dit vereist, kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

U wilt nadere informatie?

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de heer K. Karssen (0599 631 631)